Veel Gestelde Vragen

/Veel Gestelde Vragen
Veel Gestelde Vragen2018-01-15T16:34:07+00:00

VEEL GESTELDE VRAGEN

Veel Gestelde Vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen aan Sociaal team Sliedrecht. Om u alvast op weg te helpen, hebben we bij elk van deze vragen het antwoord gegeven. Hierbij geldt dat elke situatie anders is. Staat uw vraag niet in dit overzicht, of past het antwoord niet goed bij uw probleem? Neem dan gerust contact met ons op.

Houd ik als ouder de regie over mijn gezin/hulpverlening, wanneer het Jeugdteam betrokkenheid heeft?2018-01-11T10:42:43+00:00

Wij proberen altijd samen te werken met het gezin en aan te sluiten bij de wensen van de ouders/jongeren. Onze betrokkenheid is vaak kortdurend.  Het jeugdteam heeft wel een opdracht, dat kinderen veilig op kunnen groeien. Als er zorgen zijn over de kinderen, moet het Jeugdteam wel stappen zetten. Dit wordt altijd met u besproken en zij kunnen nooit stappen zetten zonder toestemming van Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming.

Ik heb schulden, waar kan ik terecht voor hulp?2018-01-11T10:43:21+00:00

U kunt op 3 plekken terecht:

  • U belt het sociaal team waarna er een afspraak wordt gemaakt voor een intakegesprek met een hulpverlener van het Sociaal Team 18+
  • U belt het sociaal team en vraagt of er een intake gesprek gepland kan worden met een consulent van de Sociale Dienst Drechtsteden in de Reling in Sliedrecht (elke tweede dinsdagochtend van de maand is er een spreekuur op afspraak, in de Reling)
  • U belt de Sociale Dienst Drechtsteden (telefoon 078 7708910) en u meldt zich aan voor de workshop schuldhulpverlening in Dordrecht.
Ik heb veel ruzie met mijn partner. Hij begrijpt me niet.2018-01-11T10:43:56+00:00

Een maatschappelijk werker van het Sociaal team kan u met uw partner hierin begeleiden. Het doel is dat de communicatie verbetert , dat er begrip voor elkaar komt. Meningsverschillen kunnen worden besproken zodat meningsverschillen niet meer uitgroeien tot conflicten.

Ik vind het moeilijk om over het gedrag van mijn kind in gesprek te gaan op school of op de sportclub, kan iemand mij daarin helpen?2018-01-11T10:46:03+00:00

Jazeker, het Sociaal team kan u hierbij ondersteunen.

Ik voel me niet gehoord/geholpen door het Sociaal team, waar kan ik terecht?2018-01-11T10:46:42+00:00

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende medewerker bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen of past een andere medewerker misschien beter bij u? Als u er samen niet uitkomt, kunt u ook altijd contact opnemen met de manager van het Sociaal team. Tenslotte kunt u ook een klacht indienen, maar natuurlijk hopen we dat te voorkomen.

Ik wil gaan scheiden en ik weet niet waar ik moet beginnen.2018-01-11T10:44:40+00:00

Echtscheiding is een zeer ingrijpend proces. Het Sociaal team kan u in dit proces ondersteunen. Samen met u gaan we zoeken naar de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot huisvesting en inkomen.

Als dat van toepassing is kunnen we met de ouders  kijken hoe het proces zo goed mogelijk kan verlopen voor de kinderen. Wat betekent het  voor de kinderen als ouders gaan scheiden en hoe kunt u daar het beste mee om gaan. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de emotionele kanten van de echtscheiding.

Voor de juridische aspecten verwijzen we u door naar het Juridisch loket voor een advocaat.

Mijn kind heeft last van de zorgen binnen ons gezin. Is het mogelijk dat er hulp komt om hem/haar te leren zich te uiten?2018-01-11T10:45:45+00:00

Tijdens een intakegesprek proberen we samen met u in beeld te krijgen wat uw kind nodig heeft. Uw kind kan bijvoorbeeld door middel van een aantal gesprekken of het volgen van een sociale vaardigheidstraining hierbij geholpen worden. Ook krijgt u als ouders tips om uw kind te ondersteunen. Mocht blijken dat er meer nodig is, dan kijken we graag mee welke hulp passend is.

Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen en is faalangstig. Bieden jullie hulp aan op dit vlak?2018-01-11T10:45:31+00:00

Tijdens een intakegesprek proberen we samen met u in beeld te krijgen wat uw kind nodig heeft. Uw kind kan bijvoorbeeld door middel van een aantal gesprekken of het volgen van een sociale vaardigheidstraining hierbij geholpen worden. Ook krijgt u als ouders tips om uw kind te ondersteunen. Mocht blijken dat er meer nodig is, dan kijken we graag mee welke hulp passend is.

Mijn kind vindt het moeilijk om vrienden te maken en behouden. Wat kan het Sociaal team voor hem/haar betekenen?2018-01-11T10:45:14+00:00

Tijdens een intakegesprek proberen we samen met u in beeld te krijgen wat uw kind nodig heeft. Uw kind kan bijvoorbeeld door middel van een aantal gesprekken of het volgen van een sociale vaardigheidstraining hierbij geholpen worden. Ook krijgt u als ouders tips om uw kind te ondersteunen. Mocht blijken dat er meer nodig is, dan kijken we graag mee welke hulp passend is.

Wat kunnen Home-Start vrijwilligers betekenen in gezinnen?2018-01-11T10:46:20+00:00

Een levenservaren, goed getrainde vrijwilliger komt wekelijks bij het gezin langs en biedt een luisterend oor en vriendschappelijk contact. Home-Start is er voor ouders met tenminste 1 kind onder 7 jaar woonachtig in Sliedrecht.

Zijn er kosten aan verbonden als ik hulp vraag van het Sociaal team?2018-01-11T10:39:32+00:00

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Om de inwoners van Sliedrecht te helpen verstrekt de gemeente Sliedrecht subsidie aan het Sociaal team. Als er gespecialiseerde zorg aangevraagd moet worden, kan er wel sprake zijn van een eigen bijdrage, maar dat wordt altijd eerst met u besproken.