Hoe werken we?

/Hoe werken we?
Hoe werken we?2018-01-15T16:32:14+00:00

HOE WERKEN WE?

Hoe werken we?

Uw vraag
Heeft u een hulpvraag? Deze kunt u telefonisch, per mail, of via het contactformulier stellen. Het Sociaal team neemt dan z.s.m. contact met u op. U kunt ook langskomen.

Samenwerking met en tussen organisaties

Wij werken samen met diverse organisaties en zorgaanbieders in Sliedrecht en omgeving. Voor u zijn wij het centrale aanspreekpunt namens al deze organisaties. We overleggen samen met elkaar om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen of om samen weer meer grip te krijgen.

In ons team werken maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, jeugdprofessionals, thuisbegeleiders, ouderenadviseurs, Wmo-consulenten en woonconsulenten.

Hulp in de buurt
Als het nodig is, wordt u de weg naar passende zorg en ondersteuning gewezen. Er zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. En er zijn individuele voorzieningen, zoals zorg aan huis, dagbesteding of opvoedondersteuning. Het Sociaal team bekijkt in overleg met u, wat u nodig heeft.

Eén plan
Samen met u en uw omgeving (buren, familie, vrienden) bekijken we op welke manier uw vraag of probleem aangepakt kan worden. Daarbij kijken we ook naar wat u zelf kunt. Samen worden er afspraken met u gemaakt en die afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Alle betrokkenen werken volgens het principe één gezin, één plan en één regisseur. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Kennis van Sliedrecht
Sociaal team Sliedrecht kent het dorp en de omgeving goed. Wij weten welke voorzieningen, organisaties en actieve buurtbewoners er zijn en kan u met hen in contact brengen.

Doorverwijzing
Het Sociaal team kan ook problemen tegen komen die om specialistische begeleiding vragen. Die specialistische zorg is geen taak van het Sociaal team. Als zo’n situatie zich voordoet, bespreekt het team de hulpvraag met een gespecialiseerde zorgaanbieder. Het Sociaal team zorgt dan voor een overdracht naar deze instelling, maar blijft wel contactpersoon met u en de zorgaanbieder.